ESTA – ett måste för resa till USA

Tidigare behövde vi som bor i Sverige inte något annat än ett pass när vi skulle resa in i USA och stanna där i max tre månader. Den 12:e januari 2009 ändrades det här och det är något som alla tyvärr inte känner till. Nu måste du också göra en elektronisk ansökan innan du reser in i USA, en så kallad ESTA-ansökan. Gör en ESTA ansökan via Estaguide.se enkelt!

ESTA står för Electronic System for Travel Authorization och som namnet antyder ska du fylla i din ansökan direkt på nätet, något du exempelvis kan göra på estaguide.se. Där får du även mycket utförlig information om vad ESTA är för något och vilka regler som gäller för ESTA. Trots det ska vi här ge dig en kortfattad förklaring av hur Electronic System for Travel Authorization fungerar.

ESTA – i korthet

  • ESTA är ett tillstånd du måste ha om du ska resa in i USA utan visum, alltså om du bara ska stanna där i högst 3 månader.
  • Tillståndet är giltigt i två år och gäller för alla resor du gör till USA under denna tid men inte för resor som är längre än tre månader för då behöver du ett visum. Du behöver alltså inte göra en ny ESTA-ansökan varje gång du ska in i landet.
  • Du får normalt svar på din ansökan inom någon minut eftersom ansökan behandlas automatiskt, såvida den inte innehåller några felaktigheter.
  • Du kan antingen få ett godkännande eller ett avslag på din ansökan. Om du får avslag får du inte resa in i USA.

Vad kan ge avslag?

Det allra flesta som ansöker om ESTA blir beviljade men det händer att en och annan person får avslag på sin ansökan. De vanligaste anledningarna till att man får avslag på sin ESTA-ansökan är:

  • Felaktigt ifyllda uppgifter, till exempel att du har fyllt i ditt passnummer fel eller missat någon uppgift. Om du ansöker via estaguide.se kontrolleras ansökan direkt efter ansökningsögonblicket så att de kan se om den innehåller några missade eller tydligt felaktiga uppgifter och sedan skickas den in. Du får ändå svar inom någon minut.
  • Ej godkänt pass, till exempel att passet har gått ut, blivit spärrat eller anmälts som stulet.
  • Att du har stannat längre i USA än vad du hade rätt att göra, till exempel befunnit dig landet i över tre månader utan visum eller stannat kvar när visumet gick ut.
  • Att du arbetat i USA utan tillstånd från de amerikanska myndigheterna.
  • Att du har begått något brott i USA.